اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

برگزاری کلاس آموزشی با عنوان اصول و مبانی مدیریت ریسک در علوم زیستی

جلسه یازدهم کلاس روند تکاملی فراورده‌های بیولوژیک با عنوان "اصول و مبانی مدیریت ریسک در علوم زیستی برگزار شد.

در جلسه آموزشی اصول و مبانی مدیریت ریسک در علوم زیستی که روز دوشنبه مورخ 11 دی‌ماه 1396 در مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی برگزار شد دکتر بابک ارجمند عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران مباحثی را در خصوص مدیریت ریسک در پروژه‌های حوزه سلامت و علوم زیست پزشکی مطرح کرد. در ادامه اصول و چارچوب‌های شناسایی، تحلیل و نحوه پاسخ به ریسک‌های مختلف توسط ایشان تشریح شد. در انتهای این جلسه، شرایط و معیارهای ریسک‌های قابل‌قبول در این حوزه موردبررسی و تحلیل قرار گرفت.