اعضاء و پرسنل / مدیریت

   ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

مریم افشاری ساوجبلاغ

نام : مریم
نام خانوادگی : افشاری ساوجبلاغ
درجه علمی : مسئول دفتر مرکز
رشته تخصصی : فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
مرتبه : 4