پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

برگزاری کارگاه مفاهیم و کاربردها ی متابولومیکس

کارگاه دو روزه متابولومیکس: مفاهیم و کاربردها به همت مرکز تحقیقات متابولومیکس و ژنومیکس پژوهشگاه آغاز به کار کرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم- کارگاه دو روزه مفاهیم و کاربردها ی متابولومیکس امروز 11 بهمن در محل پژوهشگاه آغاز به کار کرد و تا فردا ادامه خواهد داشت. مفاهیم متابولوم و متابولومیکس، کاربردهای علم متابولومیکس، ارتباط متابولومیکس و سایر "اومیکس" ها، بیوانفورماتیک در متابولومیکس، اصول و کاربردهای اسپکترومتری، NMR و کروماتوگرافی، آشنایی با نحوه کار با پایگاههای داده های متابولومیکس و آشنایی با کاربرد های متابولومیکس در مطالعات و تشخیص های بالینی از موضوعاتی هستند که در این کارگاه دو روزه پوشش داده خواهند شد. دکتر بابک ارجمند عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، دکتر کامبیز گیلانی عضو هیات علمی پژوهشگده ابن سینا دانشگاه شهید بهشتی و دکتر رودابه موذنی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در رشته کئومتریکس به بیان موضوعات مختلف در این کارگاه دو روزه می پردازند. توضیح این که، این کارگاه بعنوان آغاز سلسله کارگاه های حوزه متابولومیکس و کاربردهای آن می باشد و مرکز تحقیقات متابولومیکس و ژنومیکس پژوهشگاه با برگزاری کارگاه های تکمیلی دیگر این حوزه نوین را معرفی و آموزش دستگاه ها و تکنیک های پیشرفته آن را دنبال خواهد کرد.