دانشگاه علوم پزشکی تهران

اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   ۱۳۹۹/۰۷/۱۱

یادداشت معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت سالمندان به بهانه 1 اکتبر روز جهانی سالمند

دکتر فرشاد شریفی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت سالمندان پژوهشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با یادداشتی از ضرورت توجه به سالمندان به دلیل آسیب پذیری بالای این قشر در همه گیری کووید-19 گفت.

کشور ایران از  جمله جوامعی است که سرعت بیشتری در سالمند شدن جامعه را تجربه می کند، به طوری که  در طی حدود 5 دهه اخیر نرخ سالمندان کشور از حدود 5 درصد به 10 درصد رسیده است. پیش بینی می شود که این نرخ در طی پنجاه سال آینده سه برابر شود و در سال 1450 به حدود سی درصد برسد. این تغییرات سریع دموگرافیک موجب تغییرات جدی در نیازها از جمله نیازبه خدمت سلامت می شود و تمام ارکان جامعه از جمله چرخه تولید را در کشور می تواند متاثر کند.

در طی هشت ماه اخیر جهان و کشور ما درگیر بیماری کووید 19 گردیده است چنانچه تا کنون بیش از یک میلیون نفر از مردم جهان در اثر ابتلا به این بیماری ویروسی فوت شده اند و سازمان بهداشت جهانی پیش بینی کرده است که ممکن است این تعداد حتی به دو میلیون نفر هم برسد. در ایران هم بیش از 26 هزار نفر بر اثر کرونا فوت شده اند که بر اساس براوردهای وزارت بهداشت حدود 70 درصد از فوت شدگان از این بیماری افراد باسن 60 سال و بالاتر بوده اند.

این آسیب پذیری بیشتر سالمندان به این بیماری و مشکلات متعددی که بیماری کووید 19 برای سالمندان ایجاد کرده که بسیاری از جنبه های مختلف زندگی این افراد را مانند ارتباطات اجتماعی، مراقبت های مورد نیاز، آسیب های روحی شدید ناشی از جداسازی اجتماعی و بیماریهای مزمن شایع در سالمندی را در بر می گیرد، دست اندرکاران سلامت سالمندان را بر این داشته است که در نگاه خود به حیطه های مختلف سلامت سالمندان تجدید نظر نمایند. بعبارت دیگر علیرغم آنکه فقط ده درصد جامعه را سالمندان تشکیل می دهند عدم توجه به سلامت و مشکلات این گروه می تواند بشدت حتی تمام جامعه را متاثر سازد. بنظر می رسد که در بسیاری از حیطه ها نیازمند نگاه مبتنی بر شواهد جدیدی هستیم.

 از جمله حیطه هایی در مدیریت مسائل سالمندان نیاز به توجه ویزه دارد، عبارتند از:

  • معیشت و مراقبت سالمندان که نیازمند طراحی و اجرای یک نظام منسجمی از خدمات سالمندان از سالمند سالم ساکن جامعه  تا مراقبت های پایان عمر دارد.
  • بیمه خدمات سالمندی و تحت پوشش قرار گرفتن تمام زنجیره خدمات سالمندی
  • بازبینی سن بازنشستگی با توجه به افزایش سی درصدی امید به زندگی در کشور در جهت رسیدن به سالمندی فعال در جامعه
  • توجه ویژه به افزایش نقش سالمندان در جامعه و استفاده از توان آنها با مد نظر قرار دادن محدودیت های سالمندی
  • توجه به خدمات پیشگیری بخصوص پیشگیری از بیماری های واگیر در سالمندان کشور
  • ارتقاء جایگاه اجتماعی سالمندان و حفظ کرامت سالمندان در جامعه
  • آموزش و مهیا سازی سالمندان برای تطابق با زندگی در قرن بیست و یکم از جمله زندگی دیژیتال

دکتر فرشاد شریفی

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت سالمندان

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم