اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

برگزاری کارگاه مقدماتی کشت سلول برای دانشجویان پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی پژوهشگاه کارگاه مقدماتی کشت سلول را برای دانشجویان پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار کرد.

این کارگاه یک‌روزه در تاریخ 28 بهمن‌ماه سال جاری و برای 3 نفر از دانشجویان پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته‌های فارماکولوژی و علوم سلولی کاربردی و در محل آزمایشگاه کشت سلول مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی برگزار شد. در این کارگاه، ابتدا مفاهیم عمومی راه‌اندازی آزمایشگاه کشت سلول و انجام فرآیند کشت سلول در قالب مباحث تئوری مطرح شد و در ادامه، دانشجویان به‌صورت عملی با نحوه فعالیت‌های مرسوم کشت، ازجمله تعویض محیط، پاساژ و شمارش سلولی آشنا شده و با نظارت مدرس، مراحل را به‌تنهایی انجام دادند. همچنین، در این کارگاه، توضیحاتی در مورد کاربرد و نحوه کار با دستگاه‌های مختلف موجود در اتاق کشت نیز داده شد. دکتر سید حمیدرضا آقایان، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه مدرس این کارگاه بودند.