دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۳/۳۰

دستاوردها

دستاوردها و جوایز

از مهم‌ترین دستاوردهای این پژوهشگاه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کسب رتبه اول مراکز تحقیقاتی بالینی در جشنواره علوم پزشکی رازی (برای 14 سال )
 • تولید داروی آنژی پارس برای درمان زخم پای دیابتی
 • اختراع دستگاه اندازه‌گیری قند با استفاده از بزاق
 • اختراع دستگاهی برای تشخیص سولفونیل اوره در ادرار
 • استفاده از سلول‌های بنیادی در درمان دیابت
 • جایزه آموزش  از طریق بنیاد بین المللی پوکی استخوان  ( 2005)
 • دریافت گرنت بین المللی فدراسیون بین المللی دیابت ( WDF )در سال2009
 • جایزه سازمان بهداشت جهانی (WHO) برای کنترل دیابت در کشورهای شرق مدیترانه (2010 )
 • همکار اصلی مطالعه پیمایش ملی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر در کشور و تدوین اطلس بار بیماری ها با تمرکز بر میزان­های مرگ و میر، امید زندگی و علل اختصاصی مرگ، به تفکیک جنسیت در 19گروه سنی و پوشش 31 استان کشور برای حدود170 علت مرگ توسط مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر پژوهشگاه
 • همکاری در تدوین  سند بیماری های غیرواگیر کشور
 • جایزه حلقه طلایی دیابت از طرف بنیاد پایش بیماری دیابت ایتالیا (2017)
 • مدال کمیته انجمن های ملی بنیاد بین المللی پوکی استخوان (IBDO) در سال 2018
 • دریافت گرنت طرح افق 2020 اتحادیه اروپا و همکاری با کنسرسیومی متشکل از 7 دانشگاه اروپایی با موضوع "ساخت دستگاه point of care جهت شناسایی افراد در معرض استوپروز و شکستگی های ناشی از آن" در سال 2017