پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

پیام رئیس مرکز

در حال حاضر نزدیک به هشت درصد از جمعیت کشور ما را سالمندان تشکیل می دهند که این نرخ در سال 1400 به بیش از ده درصد خواهد رسید. این افزایش نسبت سالمندی نیازها و پیامد¬های متعدد را متوجه سیستم خدمات سلامت کشور خواهد کرد که شناسایی آنها مستلزم انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی دقیق علمی و با کیفیت درزمینه فرایند های سالمندی و موضوعات مربوط به سالمندی می باشد تا با یافتن مشکلات راه حل های منطبق با استاندارد های ملی و جهانی ارائه گردد.

دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم پزشکی کشور پژوهشگاه غدد و متابولیسم به عنوان قطب علمی-آموزشی در زمینه غدد و متابولیسم در راستای اولویت دهی به تاسیس مراکز پژوهشی مرتبط با نیاز های سلامت سالمندان با همکاری موسسه خیریه کهریزک به عنوان بزرگترین موسسه نگهداری و توانبخشی سالمندان در منطقه رسالت خود را جهت ارتقاء سطح سلامت سالمندان و حل مشکلات روز افزون ناشی از پیر شده جمعیت کشور در تاسیس مرکز تحقیقات سلامت سالمندان دانستند.