پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

صفحه اطلاعات مرتبط با COVID-19

در این صفحه اطلاعات مرتبط با COVID-19 از قبیل موارد میزان ابتلاء ، میزان مرگ و میر و میزان بهبود یافتگان در جهان به تفکیک کشورها  را می توانید از پایگاه Microbiomology  مشاهده کنید .

 

hcovid19.microbiomology.org