پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۹/۰۶/۱۸

مأموریت و چشم انداز

 

     ماموریت

     *فراهم کردن معتبرترین شواهد برای استفاده سیاست گذاری کلان حوزه سلامت عمومی با انجام پژوه شهای کاربردی در حوزه تخصصی

 

     *طراحی و اجرای معتبرترین پژوهش های بالینی برای یافتن موثرترین روش های تشخیص و درمان در حوزه تخصصی

 

    *طراحی و اجرای پژوهش های پایه در مرز دانش با هدف توسعه فناوری در حوزه تخصصی در همکاری با بهترین مراکز پژوهشی داخلی و بین المللی

 

 

    چشم انداز 1404

      مرکز تحقیقات پوکی استخوان وابسته به پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران در افق 1404 به عنوان مهم ترین و تاثیرگذارترین موسسه تحقیقاتی در کشور و یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین مؤسسات تحقیقاتی در سطح بین المللی در حوزه تخصصی خود به رسمیت شناخته شده است.