EMRI

اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۹/۱۸

برگزار شدن چهارمین کارگاه آشنایی با مدلسازی مولکولی سال 98

چهارمین کارگاه آشنایی با مدلسازی مولکولی در آبان ماه 98 برگزار شد.

گروه مدلسازی و شبیه سازی درعلوم پزشکی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران، در روزهای 28 تا 30 آبان ماه 98، اقدام به برگزاری چهارمین کارگاه از سری کارگاه های آموزشی خود با عنوان کارگاه آشنایی با مدلسازی مولکولی پروتئین ­ها نمود.

در این کارگاه سه روزه مطالب مورد بحث در سه گروه طبقه بندی شده­ ی ساختارهای پروتئین­ها و تاخوردگی آن­ها، مدلسازی بر اساس تشابه توالی و اعتبارسنجی مدل و شبیه سازی دینامیک مولکولی پروتئین­ ها مطرح شد. این کارگاه در هر روز شامل ارائه­ ی مباحث در دو بخش تئوری و عملی (کار با نرم افزارها و ابزارهای مربوطه) بود.

کارگاه آشنایی با مدلسازی مولکولی پروتئین­ها با ایراد سخنرانی سرکار خانم دکتر آزاده ابراهیم حبیبی، سرپرست گروه گروه مدلسازی و شبیه سازی درعلوم پزشکی تحت عنوان کاربردهای مدل­سازی مولکولی در علوم زیستی آغاز شد. در روز اول برگزاری این کارگاه سه روزه مباحث مربوط به ساختار پروتئین ­ها در دو بخش تئوری و عملی توسط سرکار خانم هما فرجی، کارشناس ارشد بیوشیمی و پژوهشگر گروه ارائه شد. در روز دوم مباحث مربوط به مدلسازی پروتئین ­ها در بخش های تئوری و عملی توسط سرکار خانم دکتر الهه کاشانی امین ارائه گردید.در روز سوم مباحث مربوط به شبیه ­سازی دینامیک مولکولی در دو بخش تئوری و عملی توسط سرکار خانم ژولیا علیزاده، کارشناس ارشد شیمی فیزیک و پژوهشگر این گروه ارائه گردید.

در این کارگاه متقاضیان از رشته هایی همچون داروسازی، شیمی دارویی، بیوتکنولوژی گیاهی، بیوتکنولوژی پزشکی و تکوین جانوری شرکت داشتند. با توجه به استقبال قابل توجه علاقمندان به این دست کارگاه ها، گروه مدلسازی و شبیه سازی در علوم پزشکی در نظر دارد همچون گذشته کارگاه های مشابهی برگزار نماید. برگزاری کارگاه های این گروه در سایت گروه اطلاع رسانی خواهد شد.