پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

اعضا

اعضای گروه تحقیقاتی میکروبیوتا

 

نام و نام خانوادگی سمت
دکتر باقر لاریجانی رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم  ،  استاد ممتاز غدد درون ریز 
دکتر سید داور سیادت استاد باکتری شناسی پزشکی مرکز تحقیقات میکروبیولوژی انستیتو پاستور ایران
دکتر هانیه السادات اجتهد مسئول گروه میکروبیوتا  - عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم - دکترای تخصصی پژوهشی بیوتکنولوژی پزشکی