پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۷/۱۳

تدریس درس بیوسنسورها و نانوبیوسنسورها و کاربرد آن در پزشکی

 درس بیوسنسورها و نانوبیوسنسورها و کاربرد آن در پزشکی در این ترم توسط سرکار خانم دکتر امیدفر ارائه می گردد.

مکان: پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

زمان: متعاقباً اعلام میگردد

در صورت تمایل برای شرکت در این کلاس با شماره تلفن 88220068 تماس حاصل فرمایید.