دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   -

معرفی گروه روابط عمومی و امور بین الملل

معرفی گروه امور بین الملل

گروه امور بين‌الملل پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم یکی از واحدهایی است که همگام با دیگر واحدها در راستای دستیابی به اهداف استراتژیک پژوهشگاه فعالیت می‌کند. ارتباط مستمر و همكاري با سازمان‌ها و مراكز همتاي خود در كشورهاي منطقه و جهان، هماهنگی و همکاری در برپایی دوره‌های آموزشی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، تهیه و تنظیم تفاهم نامه‌ها، انجام مکاتبات و جلب همکاری پزشکان ایرانی مقیم خارج از کشور، همکاری در انجام پروژه‌های تحقیقاتی داخلی و خارجی و همکاری جهت تهیه و تنظیم قراردادهای داخلی و خارجی از نمونه فعالیت‌های این واحد است.

>* مدیر امور بین الملل: خانم دکتر آزاده ابراهیم حبیبی >* مشاور رئیس پژوهشگاه در امور بین الملل : خانم دکتر اقبال طاهری >* مشاور رئیس پژوهشگاه در امور بین الملل : آقای دکتر امیر حسین تکیان >* کارشناس امور بین الملل: خانم فیروزه حاجی پور >*مسئول دفتر: خانم راضیه قبادی