دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / بيونانوتکنولوژی

   -

درباره ما

گروه بیو نانوتکنولوژی

مقدمه گروه بیو نانوتکنولوژی یکی از زیر مجموعه های وابسته به پژوهشگاه علوم غدد ومتابولیسم دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران می باشد که از سال 1379 فعالیت خود را در زمینه های مختلف آموزشى و علوم پایه با هدف شناخت ریشه ای تر بیماریها وژن های مسئول در نقائص گوناگون شروع کرد. فعالیت های گروه بیو نانوتکنولوژی دارای جنبه های بنیادی؛ بالینی؛ و کاربردی بوده و این گروه با مدیریت آقای دکتر حسین نژاد با استفاده از تکنیک ها و دستگاه های مدرن آزمایشگاهی در زمينه‌هاى تحقيقاتی بافت شناسی؛ کشت سلولی؛ ژنتیک و بیوتکنولوژی فعالیت دارد. گروه بیو نانوتکنولوژی دارای آزمایشگاه مستقل می باشد. این آزمایشگاه در راستای خدمت به سایر مراکز و بخش های تحقيقاتی دانشگاه ها و تسریع خدمات پژوهشی آماده پذیرش و ارائه خدمات به دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا میباشد.

اهداف آموزشى ـ پژوهشى گروه بیو نانوتکنولوژی

1- همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی برای انجام پروژه های ملی تحقیقاتی در سطح محلی و کشوری

2- ارائه و چاپ گزارش تحقیقات انجام شده در قالب مقالات ، بولتن ها و جزوات

3- انجام تحقیقات بالینی و پایه ای در سطح سلولی و مولکولی به منظور افزایش درک زیر بنایی ما از علل سلامت و بیماری

4- ارائه امکانات به منظور جذب دانشجویان علاقمند در زمینه پژوهش

اعضا گروه

دکتر آرش حسین نژاد: دکترای ژنتیک؛ مدیر گروه؛ استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

Email: ahosseinnezhad@sina.tums.ac.ir

ژیلا مقبولی: دانشجوی دکترای ژنتیک

Email:zhilayas@yahoo.com

سلاله امام قلی پور: دانشجوی دکترای بیوشیمی بالینی

Email:solalehem@yahoo.com

خدیجه میرزایی: دانشجوی دکترای تغذیه

Email: Mirzaei_kh@razi.tums.ac.ir

دکتر سودابه اعلاتاب: پژوهشگر

Email:sudabehalatab@yahoo.com

دکتر علی طوطی: پژوهشگر

مهتاب خسروفر: کارشناس آزمایشگاه