پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

بیوسنسور در یک نگاه

بیوسنسور سیستمی با اندازه کوچک، حساسیت بالا وقابل حمل بوده که میتواند آنالیت مورد نظررا درغلظتهای بسیار کم در نمونه های بیولوژیک اندازه گیری کند. دو عامل در طراحی یک بیوسنسور مناسب نقش ایفا میکند:

 

بیوسنسور در یک نگاه

بیوسنسور سیستمی با اندازه کوچک، حساسیت بالا وقابل حمل بوده که میتواند آنالیت مورد نظررا درغلظتهای بسیار کم در نمونه های بیولوژیک اندازه گیری کند. دو عامل در طراحی یک بیوسنسور مناسب نقش ایفا میکند:

  1.  روش مناسب تثبیت بیورسپتور در سطح جامد که موجب افزایش طول عمر، حساسیت وپایداری آن میگردد.
  2. انتخاب مبدل مناسب. استفاده از بیوسنسور ها به دليل دقت و حساسيت روش‌و همچنین در مواردی به دليل عدم نياز به وسايل پیشرفته و صرف زمان و هزينه زياد براي تشخيص آناليت‌ها در مراكز كوچك و در مراكز با امكانات كم و حتي در منزل نیز کاربرد دارد. این روشها می توانند در شناخت مکانیسم برخی بیماریها و اختلالات، در امر تشخیص و درمان بیماریها و عوارض آنها و شناسایی علل و زمینه های به وجود آورنده آنها و نیز در سایر علوم مرتبط نظیر داروسازی، سامانه های پیشرفته دارورسانی و شناسایی داروهای جدید و ارزیابی فعالیت بیولوژیک آنها فعالیّت نماید. کاربردهای مختلفی برای بيوسنسور ها در پزشکی و بالین متصور است که در ذیل اشاره می شود:  تشخیص ودرمان بیماریها ( سرطان، دیابت و ......) تشخیص بیماریها در سطح ژن( سرطان، دیابت و ......) تشخیص عوامل بیماریزا اندازه گیری داروها و متابولیتهای آنها، کشف داروهای جدید و ارزیابی فعالیت آنها ارزیابی و اندازه گیری آنالیتها ی موجود در نمونه بیولوژیک تشخیص سریع بیماریها با استفاده از تستهای سریع یا Point-of- care ، ویژگی این تستها سرعت و ارزان بودن روش آزمایش است. مزایای بیوسنسور ها بر سایر سیستمهای اندازه گیری موجود را می توان در 3 مورد زیر خلاصه نمود: سیستمهای اندازه گیری موجود توانایی سنجش مولکولهای غیرقطبیی که در بافتهای حیاتی تشکیل می گردند را ندارند در حالی که بیوسنسورها میتوانند این ترکیبات را شناسایی و سنجش کنند. از آنجایی که مبنای کار بيوسنسور ها بر اساس سیستم بیولوژیکی تثبیت و تعبیه شده در خود آنهاست، بنابراین آنها ها اثرات جانبی بر سایر بافتها ندارند. کنترل پیوسته و بسیار سریع فعالیتهای متابولیسمی توسط این سنسورها امکان پذیر است.