پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

صفحات سایت / گروه اصلی

   -

درباره مرکز

دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم پزشکی کشور و پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم به عنوان قطب علمی و آموزشی در زمینه غدد و متابولیسم و موسسه خیریه کهریزک به عنوان بزرگترین موسسه در زمینه نگهداری و توانبخشی سالمندان درخاورمیانه رسالت خود دانستند که در جهت ارتقاء سطح سلامت سالمندان و حل مشکلات روزافزون ناشی از پیر شدن جمعیت کشور با هم همکاری در جهت تاسیس مرکز پژوهشهای سلامت سالمندان نمایند.