پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

هدف از برپایی مرکز تحقیقات بیوسنسور


مرکز تحقیقات بیوسنسور یکی از سه مراکز وابسته به پژوهشکده علوم سلولی و مولکولی زیر گروه پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درماني تهران می باشد که در ابتدا تحت عنوان "گروه بیوسنسور" از سال 1387 فعالیت خود را آغاز و در سال 1391 به مرکز تحقیقات بیوسنسور ارتقا یافت.


بیشتر بخوانید

 

No Title

بیوسنسور در یک نگاه

بیوسنسور سیستمی با اندازه کوچک، حساسیت بالا وقابل حمل بوده که میتواند آنالیت مورد نظررا درغلظتهای بسیار کم در نمونه های بیولوژیک اندازه گیری کند. دو عامل در طراحی یک بیوسنسور مناسب نقش ایفا میکند:

 
مدیریت بیماری‌های دیابتی با‎ ‎بیوحسگرهای آنزیمی

مدیریت بیماری‌های دیابتی با‎ ‎بیوحسگرهای آنزیمی

{p}بیوحسگرهای آنزیمی با ‏استفاده از

نانوذرات و نانوکامپوزیت های مختلف و کاربرد آنها در طراحی سیستم های تشخیص سریع و بیوسنسورها

نانوذرات و نانوکامپوزیت های مختلف و کاربرد آنها در طراحی سیستم های تشخیص سریع و بیوسنسورها

نانوذرات و

سخنرانی خانم دکتر امیدفر در جلسه انجمن غدد

سخنرانی خانم دکتر امیدفر در جلسه انجمن غدد

موضوع سخنرانی: کاربرد بیوسنسورها در بیماریهای غدد

دویست و شانزدهمین گردهمایی انجمن متخصصین غدد درون ریز ایران/ کاربرد بیوسنسورها در بیماری غدد

دویست و شانزدهمین گردهمایی انجمن متخصصین غدد درون ریز ایران/ کاربرد بیوسنسورها در بیماری غدد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه