دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

پژوهش (بالینی، پایه، جمعیتی)

ماموریت سازمانی : پژوهش (بالینی، پایه، جمعیتی)

سرلوحه اهداف پژوهشگاه، انجام تحقیق و پژوهش در زمينه‌هاي مرتبط با غدد درون‌ ريز و متابوليسم در راستای تحقق چشم اندازهای بلند نقشه جامع علمی سلامت به عنوان يك مركز تحقيقاتي علمي و معتبر، پيشرو در سطح ملي، منطقه‌اي و بین المللی است.این پژوهشگاه تلاش دارد تا با مدیریت اجرای طرح های پژوهشی و برگزاری کارگاه‌های پژوهشی به توسعه دانش و پژوهش در حوزه بیماری های غدد درون‌ ريز و متابوليسم همت گمارد. 

با بهره گیری از فرایند های کاملاً تعریف شده و ساختار مند در تصویب طر ح های تحقیقاتی و پایان نامه ها تعداد طرح های تحقیقاتی در حال اجرای این پژوهشگاه بالغ بر 300 بوده که شامل طرح های ملی و بین المللی این مرکز می شود.
 

 

محور های پژوهش های در حال اجرا در این پژوهشگاه به قرار ذيل است:
 

علوم پایه: تولید دانش کاربردی از طریق انجام تحقیقات بنیادی و پایه در زمینه انواع بیماری های غدد درون ریز

علوم جمعیتی: تولید و جمع آوری شوهد مورد نیاز برای سیاست گذاری موثر و عادلانه در حوزه سلامت در سطح ملی و بین المللی

  علوم بالینی: گسترش کمی و کیفی تحقیقات در حیطه پژوهش های بالینی  مرتبط با اختلالات غدد درون ریز