صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۳/۳۰

مجله دیابت ومتابولیسم ایران

مجله دیابت ومتابولیسم ایران نشریه مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهران با همکاری انجمن غدد درون‌ریز است که از سال 1380 تاکنون  به‌منظور انتشار تازه‌ترین یافته‌های علمی و پژوهشی درباره دیابت و بیماری‌های مربوط به لیپیدهای خون،  اختلالات غدد درون ریز، اخلاق پزشکی، آمار و روش تحقیق، پزشکی مبتنی بر شواهد و مقالات اپیدمیولوژیک منتشر می‌شود و توانسته است در چندین سال متوالی رتبه اول مجلات علمی – پژوهشی  در جشنواره رازی کسب نماید.

این مجله همچنین از سال 2012 به زبان انگلیسی تحت عنوان  Journal of Diabetes and Metabolic Disorders توسط انتشارات Springer منتشر می‌شود.


لینک مجله انگلیسی
لینک مجله فارسی