دانشگاه علوم پزشکی تهران

اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۵/۲۶

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه های دوره فوق تخصصی غدد

جلسه دفاع از پایان نامه های دوره فوق تخصصی غدد برگزار شد.

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه های دوره فوق تخصصی غدد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم - جلسات دفاع از پایان نامه های دوره فوق تخصصی غدد با ارائه دفاعیه های دکتر شیما مولایی، دکتر تورج واله و دکتر محمد صالح محمودی دستیاران فوق تخصصی غدد پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران، صبح روز 13 مردادماه  1398 با حضور ریاست  پژوهشگاه ، دکتر باقر لاریجانی، اساتید راهنما، مشاور و داور و همچنین اعضای هیات علمی و محققان پژوهشگاه برگزار شد.

در این جلسات هر کدام از دانشجویان به تببین اهداف و یافته های خود و همچنین ارائه گزارش از پایان نامه هایشان با موضوعات زیر پرداختند:

موضوع: ارتباط مواجهه با دخانیات و سارکوپنی در سالمندان شهر بوشهر : آنالیز مقطعی از مطالعه سلامت سالمندی بوشهر دکتر شیما مولایی اساتید راهنما: دکتر باقرلاریجانی- دکتر اکبر سلطانی و دکتر رامین حشمت

موضوع: بررسی ارتباط مواجهه با دخانیات و وضعیت سلامت استخوانی در سالمندان شهر بوشهر : آنالیز مقطعی برنامه سلامت سالمندی بوشهر دکتر تورج واله با راهنمایی دکتر باقرلاریجانی- دکتر افشین استوار و دکتر ایرج نبی پور

موضوع: بررسی ارتباط مواجهه با دخانیات و سندرم فرتوت شدگی در سالمندان شهر بوشهر:آنالیز مقطعی از برنامه سلامت سالمندی بوشهر دکتر محمدصالح محمودی با راهنمایی دکتر باقر لاریجانی، دکتر محمدرضا مهاجرتهرانی و دکتر حسین فخرزاده