پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

شورای پژوهشی مرکز تحقیقات متابولومیکس و ژنومیکس

اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات متابولومیکس و ژنومیکس در روز دوشنبه مورخ 16 بهمن ماه سال 1396 برگزار گردید.

در این جلسه سرکار خانم دکتر ندا مهرداد معاون تحقيقات و فناوري پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، جناب آقای دکتر بابک ارجمند، سرپرست مرکز و اعضای محترم شورای پژوهشی این مرکز حضور داشتند. 3 طرح پژوهشی در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و پس از داوری مطابق نظر اساتید حاضر در جلسه همه 3 طرح مطرح شده تصویب گردید. هم چنین، احکام اعضای محترم شورای پژوهشی توسط سرپرست مرکز خدمت ایشان اهدا گردید.