پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۶/۰۵

گروه بیوسنسور و نانوبیوسنسور

گروه بیوسنسور و نانوبیوسنسور

این گروه از سال 1388 فعالیت خود را در زمینه توسعه دانش، بومی سازی و کاربردی نمودن روشهای شناسایی و اندازه گیری آنالیتها با استفاده از عناصر و مواد زیستی و ریزموادها آغاز نموده است. در این گروه پژوهشگران و دانشجویان به سرپرستی خانم دکتر کبری امیدفر طرح های پژوهشی را با اهداف زیر دنبال مینمایند:

 • طراحی، تولید و توسعه سازه های تشخیصی برای تشخیص زود هنگام بیماری ها، شامل بیوسنسورهایی با قابلیت تشخیص آنالیت ها در مقیاس نانو و بیوسنسورهایی بر مبنی استفاده از نانو مواد.
 • طراحی، توسعه و ارزیابی نانومواد و نانوساختارهای جدید با اهداف کاربردی در زمینه هایی همچون تصویربرداری مولکولی و دارو رسانی هدفمند.
   
   
  آزمایشگاه نانوبیوسنسور و آزمایشگاه بیوشیمی تخصصی زیرمجموعه های این گروه میباشند.
   
   
   
   
  گردآوری: دکتر کبری امیدفر