اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۵/۰۷

مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی میزبان دوره آموزشی سیستم مدیریت کیفیت در علوم زیستی

در اولین جلسه تخصصی کارگاه سیستم مدیریت کیفیت در علوم زیستی دکتر بابک ارجمند عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران به ارائه اصول عملکرد با کیفیت در تحقیقات زیست‌پزشکی پرداخت.

اولین جلسه تخصصی کارگاه سیستم مدیریت کیفیت در علوم زیستی صبح اولین روز آبان ماه سال جاری در محل مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی برگزار شد. در این دوره آموزشی که با هدف ارائه راهنمایی به پژوهشگران در مورد عملکرد با کیفیت در حوزه پژوهش های بالینی و پایه برگزار می شود، مفاهیمی همچون تعریف کیفیت در پژوهش، عملکرد با کیفیت در تحقیقات پایه زیست‌پزشکی، مستندسازی، نظارت و تضمین کیفیت، عملکردهای نشر و همچنین ملاحظات اخلاقی ارائه خواهد شد.