دانشگاه علوم پزشکی تهران

اخبار و تازه ها / اخبار کرونا

   ۱۳۹۹/۰۲/۰۱

کرونا را جدی و بهداشت روانی را جدی‌تر بگیریم

سلامت روان را در مواجهه با ویروس کرونا جدی بگیریم

شیوع بیماری کرونا طی ماه های اخیر علاوه بر اینکه دغدغه‌های جسمی و سلامتی را برای همه ما به ارمغان آورد، موجب ظهور و بروز نگرانی‌، ترس‌ و رفتارهای وسواس‌گونه‌ نیز شد، اوضاعی که بهداشت و سلامت روان ما را حتی پس از طی شدن این دوران نیز تهدید می‌کند.

راه های تقویت سلامت روان را در فیلم آموزشی پیوست ببینید.