دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   -

International Awarsd

جوایز

بیش از 15 جایزه ملی و بین‌المللی از دستاوردهای مهم پژوهشگاه علوم غددو متابولیسم است. برترين مركز تحقيقاتي پزشكي جشنوارة ابن‌سينا، جايزه و ديپلم افتخار در زمينه ديابت و استئوپروز دانشگاه كمبريج انگلستان، دانشمند برگزيده سال 2005 آسيا، برترين محقق در جشنوارة خوارزمي و جایزه بنیاد بین‌المللی پوکی استخوان در آموزش استئوپروز نمونه‌ای از این جوایز است.

جوایزبین المللی

>* تقدیر از تلاش در زمینه کنترل دیابت و استئوپروز ،کمبریج-انگلستان ، 1383

>* لوح تقدیر ثبت مجله دیابت و لیپید ایران در پایگاه اطلاعاتی EMBASE ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، 1384