پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

اعضاء و پرسنل / مدیریت

   ۱۳۹۹/۰۶/۱۹

ریاست

نام و نام خانوادگی: دکتر افشین استوار

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: اپیدمیولوژیست

ایمیل:

aostovar@tums.ac.ir  

afshin.ostovar@gmail.com

 

مشاهده سوابق در Scopus

برای دریافت رزومه اینجا را ببینید.