دانشگاه علوم پزشکی تهران

اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۹/۲۸

برگزاری دویست و پنجاه و هشتمین جلسه گردهمایی انجمن متخصصین غدد درون ریز و متابولیسم ایران

در این جلسه که روز پنج شنبه 28/09/1398 با حضور اساتید و اعضای محترم هیأت علمی این انجمن و پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران در ساختمان اصلی پژوهشگاه برگزار گردید؛ ابتدا دکتر هانیه سادات اجتهد دکترای بیوتکنولوژی و عضو هیأت علمی پژوهشگاه به سخنرانی با موضوع "The new insight of microbiota in endocrine function" پرداخته و در ادامه دکتر مریم رزاقی آذر رئیس مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک پژوهشگاه و عضو هیأت رئیسه انجمن متخصصین غدد سخنرانی خود را در مورد "اثر سیپرو هپتادین بر روی رشد قدی بیماران مبتلا به مقاومت به هورمون رشد" ارائه نمودند. در انتهای برنامه، اساتید حاضر به بحث و بررسی بر روی موضوعات مطرح شده و تبادل نظر در خصوص بیماران خاص در حوزه غدد و متابولیسم  پرداختند. جلسه با برگزاری نشست هیأت رئیسه انجمن به پایان رسید.