پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

نشست هسته‌های فن‌آوری مرکز رشد پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم


در جلسه صبح روز یکشنبه 26 آبان ماه سال جاری با حضور دکتر عبدالهی ریاست محترم مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تهران، هشت هسته فن‌آوری پژوهشگاه به بیان روند پیشرفت و فعالیت خود پرداختند.


ادامه مطلب

 

Title 01

نشستی با طعم کارآفرینی_تفکر طراحی محصول_خدمات

جلسه نشستی با طعم کارآفرینی: "تفکر طراحی محصول_خدمات" در روز شنبه شانزدهم شهریور ماه در سالن کنفرانس‌های پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران توسط مرکز ایده‌پروری و نوآوری برگزار شد. سخنران این جلسه دکتر سالار ارزیده، متخصص کارآفرینی در ارتباط با فرایند رسیدن راه‌حل یک مشکل به دست مشتری و تبدیل آن به یک تجارت صحبت کردند. ایشان به بررسی تفاوت طراحی صنعتی و تفکر طراحی پرداخته و مراحلی را که یک ایده‌پرداز باید به شکل ویژه به رفتار و عملکرد افراد دقت کند را به تفصیل بیان کردند.

 

Title 03

سایت های مفید

سایت های مفید

نشست هسته‌های فن‌آوری مرکز رشد پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

نشست هسته‌های فن‌آوری مرکز رشد پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

در جلسه صبح روز یکشنبه 26 آبان ماه سال جاری با حضور دکتر عبدالهی ریاست محترم مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تهران، هشت هسته فن‌آوری پژوهشگاه به بیان روند پیشرفت و فعالیت خود پرداختند. در این نشست که با حضور دکتر مهرداد معاونت تحقیقات و فن‌آوری پژوهشگاه، دکتر ادیبی مدیر پژوهشی و دکتر پورعباسی ریاست مرکز رشد فن‌آوری‌های سلامت پژوهشگاه تشکیل شد هر یک از مدیران فن‌آور گزارش عملکرد واحد خود را ارائه و به بیان چالش‌ها و مشکلات خود پرداختند.

نشستی با طعم کارآفرینی_تفکر طراحی محصول_خدمات

نشستی با طعم کارآفرینی_تفکر طراحی محصول_خدمات

جلسه نشستی با طعم کارآفرینی: "تفکر طراحی محصول_خدمات" در روز شنبه شانزدهم شهریور ماه در سالن کنفرانس‌های پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران توسط مرکز ایده‌پروری و نوآوری برگزار شد. سخنران این جلسه دکتر سالار ارزیده، متخصص کارآفرینی در ارتباط با فرایند رسیدن راه‌حل یک مشکل به دست مشتری و تبدیل آن به یک تجارت صحبت کردند. ایشان به بررسی تفاوت طراحی صنعتی و تفکر طراحی پرداخته و مراحلی را که یک ایده‌پرداز باید به شکل ویژه به رفتار و عملکرد افراد دقت کند را به تفصیل بیان کردند.

معرفی مرکز ایده‌پروری و نوآوری

معرفی مرکز ایده‌پروری و نوآوری

تکمیل چرخه پژوهش در کشور ما نیازمند عزمی جدی است که ماحصل آن، خلق ثروت دانش بنیان خواهد شد. از این دیدگاه، مراکز تحقیقاتی نه صرفاً به عنوان نهادهای مجری پژوهش در سطح دانشگاه و کشور، بلکه محلی برای خلق ایده‌های نوآورانه و تبدیل آن‌ها به محصولات دانش بنیان می‌باشند که توزیع آن‌ها در کشور می‌تواند پاسخگوی نیازی از نیازهای بومی باشد. 

 

Title 04