دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / نوآوری

   ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

گاهنامه مرکز ایده پروری و نوآوری

گاهنامه شماره 20: مصادیق فعالیت های دانش بنیان

گاهنامه مرکز

>*گاهنامه شماره 1: معرفی مراکز نوآوری >* گاهنامه شماره 2: معرفی مرکز ایده پروری و نوآوری >* گاهنامه شماره 3:آشنایی با طرح کسب و کار >* گاهنامه شماره 4:شرکت های دانش بنیان >* گاهنامه شماره 5: پاسخ به 7 سوال رایج در مورد شرکت های دانش بنیان >* گاهنامه شماره 6: سرمایه خطرپذیر >* گاهنامه شماره 7:مالکیت معنوی >* گاهنامه شماره 8: تبت اختراعات >* گاهنامه شماره 9:مالکیت معنوی در ایران >* گاهنامه شماره 10: حمایت از شرکت های دانش بنیان >* گاهنامه شماره 11:حمایت از شرکت های دانش بنیان >* گاهنامه شماره 12: معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری >* گاهنامه شماره 13: تشهیلات صندوق نو آوری و شکوفایی ریاست جمهوری >*گاهنامه شماره 14: شرایط استفاده از تسهیلات استقرار دفاتر شرکت های دانش بنیان در اماکن مسکونی سطح شهر تهران >* گاهنامه شماره 15: معرفی یک صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر- صندوق توسعه تکنولوژی کشور >* گاهنامه شماره 16: استارت آپ ویکند >* گاهنامه شماره 17: چند نکته مهم برای یک کارآفرین >* گاهنامه شماره 20: مصادیق فعالیت های دانش بنیان در آیین نامه های ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی >* گاهنامه شماره 21: مراحل مختلف ایجاد و رشد یک استارت آپ >* گاهنامه شماره 22: تفاوت دانشگاه با پارک ها و مراکز علم و فن آوری