پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

مطالب علمی / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۴/۲۰

تکنيک‌های پايه کشت سلول و کـاربـردهـای اختـصـاصی آن

عنوان کتاب: مروری بر تکنيک‌های پايه کشت سلول و کـاربـردهـای اختـصـاصی آن
حاوی اطلاعات مفید در زمینه کشت سلول
سال چاپ: 1390 
نویسندگان: دكتر كبري اميدفر - دكتر مليحه پاك‌‌نژاد  - دكتر سهيلا كاشانيان  - دکتر محمد رضا استاد علی - با همکاری فاطمه سادات امجد زنجانی