دانشگاه علوم پزشکی تهران

اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   ۱۳۹۹/۰۱/۱۴

انتخاب مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان مرکز همکار سازمان بهداشت جهانی

مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان مرکز همکار در حیطه اخلاق زیستی برگزیده شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم؛ مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان مرکز همکار سازمان بهداشت جهانی در حیطه اخلاق زیستی پذیرفته شد. 

مقرر است طی ۴ سال آینده این مرکز با سازمان بهاشت جهانی در سه حوزه آموزش و ظرفیت سازی، تهیه و تدوین مستندات مرتبط با بروز پدیده های جدید در زمینه سلامت عمومی و اخلاق بالینی و همچنین همکاری با سازمان بهداشت جهانی در شبکه سازی در حوزه اخلاق زیستی فعالیت نماید.

لازم بذکر است مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران پس از مرکز اخلاق کراچی پاکستان به عنوان دومین مرکز در منطقه خاورمیانه موفق به کسب این افتخار شده است.

مرکز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشکی در سال  ۱۳۸۱ و با تصويب شورای عالی دانشگاه علوم پزشکی تهران تاسيس يافت. هدف اساسی اين مركز سامان دادن به پژوهش‌های بنيادی، اپيدميولوژيك و بالينی در زمينه اخلاق و تاريخ پزشكی، در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی كشور متناسب با فرهنگ و جامعه اسلامی، می باشد

گفتنی ست  این مرکز با رهبری  دکتر  باقر لاریجانی، نایب رئیس شورای عالی اخلاق پزشکی تاكنون خدمات ارزشمندی در سه زمينه‌ی آموزش، تحقيقات و سياست گذاری در زمينه‌ی اخلاق پزشكی ارائه نموده است.