دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   -

EMRI National and International Awards

جوایز

بیش از 15 جایزه ملی و بین‌المللی از دستاوردهای مهم پژوهشگاه علوم غددو متابولیسم است. برترين مركز تحقيقاتي پزشكي جشنوارة ابن‌سينا، جايزه و ديپلم افتخار در زمينه ديابت و استئوپروز دانشگاه كمبريج انگلستان، دانشمند برگزيده سال 2005 آسيا، برترين محقق در جشنوارة خوارزمي و جایزه بنیاد بین‌المللی پوکی استخوان در آموزش استئوپروز نمونه‌ای از این جوایز است.

کسب رتبه و جایزه در جشنواره رازی

>* پانزدهمین- 1388: رتبه اول مراکز تحقیقاتی بالینی دارای ردیف مستقل بودجه >* چهاردهمین- 1387: دکتر زاهدی، دکتر حشمت >* سیزدهمین- 1386: دکتر لاریجانی، خانم مقبولی >* یازدهمین-1384: مجله دیابت و لیپید، دکتر آملی، دکتر امیدفر، دکتر محسنی >* دهمین-1383: مجله دیابت و لیپید، دکتر حسین نژاد >* هشتمین-1381: رتبه اول مراکز تحقیقاتی بالینی دارای سابقه بیش از 3 سال

جوایز ملی و بین المللی

>* رتبه اول مراکز تحقیقاتی بالینی دارای ردیف مستقل بودجه در پانزدهمین جشنواره علوم پزشکی رازی ، 1388

>* مجله دیابت و لیپید ایران- نشریه علوم پزشکی برگزیده در دهمین جشنواره علوم پزشکی رازی ، 1383

>* گرنت پروژه آموزشی استئوپروز- IOF در بنیاد بین المللی پوکی استخوان ، 1383

>* دانشمند برگزیده سال آسیا- دکتر باقر لاریجانی ،شورای بین المللی تحقیق ، 1384

>* تقدیر از تلاش در زمینه کنترل دیابت و استئوپروز ،کمبریج-انگلستان ، 1383

>* پژوهشگر برگزیده- دکتر باقر لاریجانی ،وزارت علوم تحقیقات و فن آوری ، 1383

>* کسب رتبه اول دانشگاه در ششمین جشنواره ابن سینا ، 1383

>* لوح تقدیر ثبت مجله دیابت و لیپید ایران در پایگاه اطلاعاتی EMBASE ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، 1384

>* کسب رتبه اول مراکز تحقیقاتی بالینی در هشتمین جشنواره علوم پزشکی رازی ، 1381

>* لوح تقدیر برگزاری پنجمین و ششمین دوره جشنواره ابن سینا درجشنواره ابن سینا 3-1382

>* لوح تقدیر فعالیت های پژوهشی انجام شده در چهارمین جشنواره ابن سینا ، 1381

>* لوح تقدیر فعالیت های پژوهشی انجام شده دز سومین جشنواره ابن سینا ، 1380