خوش آمدید

بيماري ديابت يكي از مهم ترين بيماري هاي مزمن است كه درصد قابل توجهي از جمعيت هر كشور را مبتلا مي سازد. اين بيماري علاوه بر عوارض بسيار ناخوشايند و ناتوان كننده، هزينه هاي فراواني را بر نظام سلامت و نيز بيماران تحميل مي نمايد. از اين رو در جهان براي مديريت بهينه و مراقبت موثر ديابت و ايجاد شرايطي كه بيماران در روند بيماري شان مشاركت موثر داشته باشند از فناوري اطلاعات و ارتباطات و سامانه هاي الكترونيكي بهره گرفته شده و جهت ايجاد ارتباط آسان بين بيماران و نظام سلامت و ارايه خدمات تشخيصي و درماني نظام هاي ثبت بيماران ديابتي راه اندازي شده اند. در

رخدادهای آتی

جستجو در پژوهشگاه

محتوای مورد نظر خود را به تفکیک نوع اطلاعات در سایت های پژوهشگاه بیابید.

درباره پژوهشگاه

پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكی تهران كار خود را از سال 1372 در زمينه علوم پايه و بالینی در بيمارستان دكتر شريعتی تهران آغاز نمود. اين پژوهشگاه از سال 1379 به عنوان قطب علمی پژوهشی غدد درون‌ريز و متابوليسم شناخته و به دليل تلاش های ارزنده در زمينه ديابت و استئوپروز، در سال 1385 به عنوان همكار سازمان بهداشت جهانی برگزيده شد.