پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

صفحات سایت / آزمایشگاه

   ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

آزمایشگاه نانو بیوسنسور

آزمایشگاه نانوبیوسنسور از سال 1388 فعالیت خود را در زمینه توسعه دانش، بومی سازی و کاربردی نمودن روشهای شناسایی و اندازه گیری آنالیتها با استفاده از عناصر و مواد زیستی و ریزموادها آغاز نموده است.  برنامه های پژوهشی در این آزمایشگاه به طور عمده اهداف زیر را دنبال می کنند :

  • طراحی، تولید و توسعه سازه های تشخیصی برای تشخیص زود هنگام بیماری ها، شامل بیوسنسورهایی با قابلیت تشخیص آنالیت ها در مقیاس نانو و بیوسنسورهایی مبتنی بر استفاده از نانو مواد.
  • طراحی، توسعه و ارزیابی نانومواد و نانوساختارهای جدید با اهداف کاربردی در زمینه هایی همچون تصویربرداری مولکولی و دارو رسانی هدفمند.

 

عمده فعالیتهای تحقیقاتی در حال انجام قابل ذکر  این آزمایشگاه به شرح زیر است:

طراحی انواع بیوسنسورها و نانوبیوسنسورها

- ایمنوسنسورهای مبتنی بر نانومواد

- بیوسنسورهای آنزیمی مبتنی بر نانومواد

- بیوسنسورهای DNA و انواع ژنوسنسورهای مبتنی بر نانومواد

- بیوسنسورهای سلولی

- بیوچیپ های مبتنی بر نانومواد

 - طراحی بیوسنسورها و نانوبیوسنسورهای هوشمند Theranostics با هدف تشخیص و درمان همزمان

- بیوسنسورها و نانوسنسورهایی با قابلیت استفاده در تصویربرداری پزشکی و دارو رسانی.

 

 

گردآوری: دکتر کبری امیدفر