پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

مقالات / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۵/۰۲

Precision Medicine: A New Revolution in Healthcare System

عنوان : Precision Medicine: A New Revolution in Healthcare System
نویسندگان : Babak Arjmand , Mohammad Abdollahi , Bagher Larijani
نام مجله : Iranian Biomedical Journal
سال انتشار : 5/31/2017
شماره : 5
سری : 21
از صفحه : 282
تا صفحه : 283
آدرس مقاله : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28558437
سایت مجله : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28558437

Every human being is different based on genetics, lifestyle, and environmental factors. Novel medical technologies have become more precise owing to molecular information, including genomics, transcriptomics, proteomics, metabolomics, etc. The “omics” technologies have opened up new horizons for healthcare systems, enabling them to prevent and/or diagnose diseases more precisely, as well as to find the most effective treatments with fewer adverse events. Recently, the term ‘pre­cision medicine’ (PM), focusing on molecular-based medicine, has been introduced. PM empowered by “omics” technologies is going to be translated into precision healthcare. In other words, personalized healthcare is developed to improve the safety and efficacy of medical treatments and also to lower healthcare costs. Accordingly, some PM initiatives have been announced in the US and European countries to revolutionize healthcare systems. In the field of drug discovery, there are concerns about the role of genomics and proteomics in individual response to medicines. Information coming from “omics” such as genomics, proteomics, metabolomics, epigenomics, transcriptomics, and antibodyomics based on molecular characteristics of patients will enable physicians to administer safer and more effective drugs to each individual