صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

معرفی مرکز

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم با در اختیار داشتن امکانات و زیرساخت های لازم و بهره مندی از پرسنل و محققین کارآزموده سهم مهمی در تولید علوم پزشکی کشور داشته که بخشی از آن در حوزه توسعه دانش و فناوری های سلولهای بنیادی و پزشکی باز ساختی بوده است. بهره مندی از مراکز تحقیقاتی مختلف در حوزه غدد و متابولیسم، جذب اعضای هیات علمی مرتبط به ویژه محققین علوم پایه، جلب مشارکت سایر رشته های علوم پزشکی و فنی - مهندسی، انتشار مقالات متعدد، تدوین پروتکل های درمانی، تربیت دانش آموختگان در رشته های مختلف با تمرکز بر علوم و فناوری های نوین، ثبت اختراعات و ایده های علمی جدید، اختصاص منابع مالی قابل توجه به تحقیقات علوم پایه و کاربردی، ایجاد فضاها و امکانات آزمایشگاهی مختلف ( از جمله آزمایشگاه کشت سلول، کلین روم های فراوری سلول و بافت، آزمایشگاه ژنتیک، آزمایشگاه متابولومیک، آزمایشگاه هورمون شناسی، آزمایشگاه بیوسنسور و بیوبانک) نشان دهنده توانمندی و عزم راسخ پژوهشگاه برای ورود به حوزه علوم و فناوری های نوین می باشد

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم با در اختیار داشتن امکانات و زیرساخت های لازم و بهره مندی از پرسنل و محققین کارآزموده سهم مهمی در تولید علوم پزشکی کشور داشته که بخشی از آن در حوزه توسعه دانش و فناوری های سلولهای بنیادی و پزشکی باز ساختی بوده است. بهره مندی از مراکز تحقیقاتی مختلف در حوزه غدد و متابولیسم، جذب اعضای هیات علمی مرتبط به ویژه محققین علوم پایه، جلب مشارکت سایر رشته های علوم پزشکی و فنی - مهندسی، انتشار مقالات متعدد، تدوین پروتکل های درمانی، تربیت دانش آموختگان در رشته های مختلف با تمرکز بر علوم و فناوری های نوین، ثبت اختراعات و ایده های علمی جدید، اختصاص منابع مالی قابل توجه به تحقیقات علوم پایه و کاربردی، ایجاد فضاها و امکانات آزمایشگاهی مختلف ( از جمله آزمایشگاه کشت سلول، کلین روم های فراوری سلول و بافت، آزمایشگاه ژنتیک، آزمایشگاه متابولومیک، آزمایشگاه هورمون شناسی، آزمایشگاه بیوسنسور و بیوبانک) نشان دهنده توانمندی و عزم راسخ پژوهشگاه برای ورود به حوزه علوم و فناوری های نوین می باشد. برخی از این اقدامات منجر به انجام اولین کارآزمایی های سلول درمانی در کشور شده است. از جمله آنها راه اندازی اولین آزمایشگاه جداسازی جزایر پانکراس توسط پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم با همکاری دانشگاه بریتیش کلمبیا (کانادا) در سال 1386 و اولین پیوند موفق جزایر پانکراس (سال 1390) در کشور بود. همچنین این پژوهشگاه با همکاری دانشمندان بین المللی برای اولین بار پروژه سلول درمانی با سلول های بنیادی جنینی را در دیابت و تعدادی از بیماری های صعب العلاج به انجام رسانید. این تجربیات منجر به شکل گیری فضاهای کاری استاندارد (از جمله کلین روم های تولید فراورده های سلولی، آزمایشگاه سلولی – مولکولی و کلینیک سلول درمانی)، شبکه اهدا و فراهم آوری جنین های سقط شده قانونی، تولید رده های سلولی مختلف با قابلیت کاربرد بالینی، جذب و تربیت نیروی متخصص بالینی و علوم پایه در این حوزه، راه اندازی بانک سلول های جنینی و ایجاد سیستم رجیستری بیماران کاندید سلول درمانی گردید. با توجه به این دستاوردها این پژوهشگاه تصمیم به تاسیس مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی به عنوان یکی از مراکز پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم نموده است تا بتواند از توانمندی ها و ظرفیت های موجود حداکثر بهره وری برای فراهم ساختن امکان دسترسی بیماران به محصولات سلول درمانی و پزشکی بازساختی و توسعه کمی و کیفی این فناوری در کشور داشته باشد. این مرکز جلب مشارکت سایر ذینفعان ، اهتمام بر جذب منابع مالی مورد نیاز برای تبدیل ایده به محصول، اخذ مرجعیت علمی کشور در این حیطه، ارائه روشهای نوین درمانی به بیماران و فراهم ساختن زمینه توسعه کسب و کار و تجارت در این بخش را هدف خود قرار داده است.