دانشگاه علوم پزشکی تهران

اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۵/۲۶

سخنرانی عضو هیأت علمی مرکز سرطان دانشگاه آریزونا آمریکا

مرکز تحقیقات پزشکی فردی میزبان سخنرانی و کارگاه پزشکی فردی در آنکولوژی با سخنرانی خانم دکتر سیما احسانی عضو هیأت علمی مرکز سرطان در دانشگاه آریزونا آمریکا برگزار کرد.

مرکز تحقیقات پزشکی فردی در تاریخ های 22 و 23 مرداد ماه 1398 سخنرانی و کارگاه پزشکی فردی در آنکولوژی را توسط خانم دکتر سیما احسانی عضو هیأت علمی مرکز سرطان دانشگاه آریزونا آمریکا برگزار کرد.

در سخنرانی روز اول، ایشان به تغییر روند درمان ها از سمت evidence-based  به سمت پزشکی فرد محور اشاره داشتند چرا که روش های درمانی که امروزه به کار گرفته می شود دارای محدودیت هایی است که پزشکی فرد محور آن محدودیت ها را برطرف می کند. یکی از مهمترین کاربردهای پزشکی فردی در سرطان ها بوده که امروزه برای تشخیص های زودتر و درمان های هدفمند بیماران استفاده می شود و این کاربرد در سرطان هایی نظیر سرطان سینه، سرطان ریه و .... دیده می شود. در حال حاضر حتی روش های برای تشخیص سرطان از طریق مولکولی وجود دارد که نوع سرطان بصورت دقیق مشخص گردد.

دکتر احسانی اظهار داشت: کلیه این تست ها بر اساس Trial های مختلف به اثبات رسیده است و پس از گذراندن تاییدهای دیگر توسط FDA برای بیماران استفاده می گردد. امروزه داروهای مختلفی که برای بسیاری از انواع سرطان ها استفاده می شود بر اساس  " درمان هدفمند " بوده که اثربخشی درمان زیاد می شود.   

در روز دوم کارگاه پزشکی فردی در آنکولوژی به صورت خاص به بحث کاربرد پزشکی فردی در سرطان ها و برای نمونه در سرطان سینه اشاره شد. در این کارگاه در ابتدا به صورت ارائه کیس برگزار شد و سپس بیان گایدلاین ها و تست های ژنتیکی که در گایدلاین ها عنوان شده است و چگونگی استفاده از هر یک از این تست ها برای کیس های مطرح شده، مورد بحث قرار گرفت.

در این کارگاه همچنین مقایسه رویکردهای درمانی سرطان سینه موجود در ایران با رویکردهای درمانی آن در آمریکا صورت گرفت که چالش های پیش رو در این زمینه در کشور مورد بحث و تبادل نظر شرکت کنندگان قرار گرفت.  

این جلسه به همت مرکز تحقیقات پزشکی فردی و در راستای اجرای مفاد موافقت نامه تخصیص و اعطا وجوه حمایتی بابت انجام طرح های نوآورانه بین پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم و معاونت علمی و فن آوری نهاد ریاست جمهوری در خصوص حمایت از جذب متخصصین و دانشمندان برجسته ایرانی غیر مقیم برگزار شد.