دانشگاه علوم پزشکی تهران

اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۶/۰۴

تفاهم نامه همکاری بین مرکز تحقیقات دیابت و دانشکده علوم توانبخشی

با هدف توسعه ارتباطات و فعالیت های علمی، پژوهشی، صنعتی و همکاری علمی بین مراکز علمی کشور و بهره برداری از توانمندی ها و تجارب علمی، تخصصی  تفاهم نامه همکاری بین مرکز تحقیقات دیابت پژوهشگاه و دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران منعقد شد.

توسعه خدمات توانبخشی به بیماران دیابتی در مراکز تابعه پژوهشگاه و کلینیک ارتز و پروتز دانشکده توانبخشی، بهره مندی طرفین از امکانات یکدیگر از قبیل توانمندی های تجربی، فکری، پژوهشی و آموزشی، آزمایشگاهی و غیره، مشارکت در تعیین اولویت های پژوهشی در زمینه توانبخشی بیماران دیابتی و توسعه همکاری و اجرای طرح های پژوهشی مشترک در سطوح ملی و بین المللی و همچنین  همکاری در اجرای طرح های مشترک پژوهشی – آموزشی و پایان نامه های دانشجویی، همکاری و تلاش در جهت جذب اعتبارات داخلی و خارجی به منظور  اجرای طرح های پژوهشی مشترک در کنار  برگزاری سمینار ها و کنفرانس های علمی و تخصصی در زمینه دیابت و توانبخشی، همکاری و مشارکت در تالیف، تدوین و ترجمه ، چاپ . انتشار متون و کتب تخصصی در زمینه دیابت و توانبخشی از جمله محور های ین تفاهم نامه هستند.

گفتنی ست مقرر است به منظور پیشبرد مفاد این تفاهم نامه کمیته مشترک هماهنگی تشکیل شود.