دانشگاه علوم پزشکی تهران

اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۶/۲۲

جلسه دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی پژوهشی

دکتر الهه کاشانی امین دانشجوی مقطع دکتری تخصصی پژوهشی از پایان نامه خود دفاع کرد.

جلسه دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی پژوهشی با ارائه دفاعیه خانم الهه کاشانی امین دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی (PhD by Research)  مرکز بیوسنسور- گروه مدلسازی و شبیه سازی در علوم پزشکی در پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران، صبح روز ۱۲ شهریورماه  ۱۳۹۸ با حضور ریاست پژوهشگاه، جناب آقای دکتر باقر لاریجانی، استاد راهنما (سرکار خانم دکتر آزاده ابراهیم حبیبی) و اساتید مشاور، داور و همچنین اعضای هیات علمی و محققان پژوهشگاه برگزار شد.


موضوع پایان نامه ساخت مدل گیرنده طعم شیرین و بررسی برهمکنش های آن با لیگاندهای اختصاصی با روش های مدلسازی مولکولی می باشد.

گفتنی ست گیرنده طعم شیرین به عنوان یک هدف دارویی برای کنترل بیماری هایی نظیر دیابت و چاقی مطرح شده است.

این محقق دستاوردهای این پروژه را امکان ساخت یک مدل بهینه از ساختار سه بعدی گیرنده طعم شیرین، تهیه یک مجموعه کامل از تعامل های آن با لیگاندهای اختصاصی (شامل انواع مولکولهای شیرین و مهارکننده های طعم شیرین) و در نهایت معرفی تعدادی لیگاند بالقوه برای این گیرنده خواند.