دانشگاه علوم پزشکی تهران

اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   ۱۳۹۷/۱۲/۰۴

نشست تخصصی اساتید و صاحبنظران کشور جهت بررسی پیش نویس سوم راهنمای اخلاقی ارائه مراقبت‌های حمایتی تسکینی در منزل

نشست تخصصی نقد و بررسی پیش‌نویس راهنمای اخلاقی ارائه مراقبت‌های حمایتی‌ تسکینی در منزل با حضور دکتر باقر لاریجانی نائب رئیس شورای عالی اخلاق پزشکی کشور، آقای دکتر منصور رنجبر کارشناس سازمان جهانی بهداشت، اساتید مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی، معاونت محترم و کارشناسان مکسا (مرکز پیشگیری و کنترل سرطان خیریه آلاء) و سایر اساتید و صاحب‌نظران حوزه‌های تخصصی طب تسکینی، اخلاق پزشکی،پرستاری، سرطان، و سایر حوزه‌های مرتبط از تهران و سایر استان‌ها، صبح روز چهارشنبه اول اسفند ماه 1397 در محل پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، در این نشست تاکید شد که افزایش طول عمر انسان و پاندمی بیماری‌های مزمن و غیرواگیر همچون سرطان، نیاز به طب و مراقبت‌های تسکینی را بسیار افزوده است و این نکته در کشور ما نیز که شیب تندی از افزایش سالمندان را در دهه‌های پیش‌رو تجربه می‌کند، بسیار حائز اهمیت است. همچنین، در این نشست تدوین راهنمای اخلاقی کاربردی در حوزه مراقبت‌های حمایتی تسکینی در منزل بعنوان گامی مهم و ضروری برای ارتقای کیفی خدمات مراقبتی حمایتی تسکینی نام برده شد؛ و چهل و هشت نفر از اساتید و صاحبنظران محترم، با تشکیل کارگروه های متمرکز گروهی متن پیش نویس سوم راهنماهای اخلاقی کشوری در موضوع طب تسکینی را در سه گروه مجزا مورد بحث و بررسی دقیق قرار دادند. گفتنی است گروه اخلاق پزشکی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم با حمایت دفتر سازمان جهانی بهداشت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و با همکاری مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز پیشگیری و کنترل سرطان آلاء وابسته به بنیاد خیریه آلاء (مکسا) در قالب یک طرح پژوهشی اقدام به تدوین راهنمای اخلاقی ارائه مراقبت‌های حمایتی‌ تسکینی در منزل کرده است. از اهداف کاربردی این طرح می توان به افزایش کیفیت حیات بیماران و خانوده آنها و ارتقای سلامت معنوی آنان، ادغام اخلاق حرفه‌ای در حوزه ارائه مراقبت‌های حمایتی تسکینی در منزل، تقویت کیفی خدمات قابل ارائه در این حوزه، ارتقای مهارت تصمیم‌گیری اخلاقی تیم مراقبت در موضوعات چالش برانگیز مطرح و همچنین شناسائی نواقص قانونی و ساختاری موجود و زمینه‌سازی برای بهبود وضعیت ارائه خدمات مراقبت‌های حمایتی تسکینی در کشور اشاره کرد. سرفصل های اصلی این راهنما شامل مبانی و اصول اخلاقی، حقوق بیماران ، راهنمای اخلاقی تیم مراقبت‌، و مسئولیت‌های اخلاقی نهادها و مراکز ارائه خدمات حمایتی تسکینی می باشد. بعد از کارگروهی، ارائه نقطه نظرات و بحث و تبادل نظر در جلسه مشترک صورت پذیرفت. متن نهایی راهنما، پس از اعمال نظرات، جهت تایید نهایی به وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی ارسال خواهد شد.