دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   -

گرنت های پژوهشی

{h2 گرنت های پژوهشی

>* دستورالعمل اجرایی اعطای گرنت های پژوهشی 1396-1397(جدید) >* شیوه نامه حمایت از پروژه های تولید و خلق ثروت مبنی بر دانش >* اولویت های پژوهشی معاونت بهداشتی دانشگاه >* فراخوان حمایت از طرح های فناوری حوزه سلامت >* گرنت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران >* شیوه نامه حمایت از پایان نامه های دانشگاهی ستاد مبارزه با مواد مخدر معرفی صندوق های غیر دولتی پژوهش و فناوری >>>* صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور >>>* معرفی صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری وزارت بهداشت و درمان >>>* معرفی صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری تجهیزات پزشکی و سلامت تهران >>>* آشنایی با صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری تجهیزات پزشکی >>>* آشنایی با صندوق نوآوری و شکوفایی >>>*فهرست سازمان های داخلی حمایت کننده از تحقیقات علوم پزشکی (جدید)

اولویت های دفتر توسعه فناوری سلامت

>* اولويت های پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری در حوزه سلامت در استان گيلان >* فراخوان طرح های مرتبط با موسسه ملی تحقیقات سلامت >* اولویتهای پژوهشی بیمه >* اولویت های پژوهشی موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جمعیت هلال احمر سال >* اولویت های فناوری سلامت در حوزه های مختلف >>>>* فایل پیوست >>>>* اولویت فناوری سلامت در حوزه دارو >>>>* اولویت های استخراجی در کمیته تخصصی دندانپزشکی >>>>* اولویت های تولید فناوری ها و وسایل تشخیصی ازمایشگاهی >>>>* اولویت های حمایتی طرح های فناورانه در زمینه سلول درمانی و پزشکی ترمیمی >>>>* لیست نیاز ها و اولویت های وسایل ، ملزومات و تجهیزات پزشکی >>>>* فهرست اولویت ها ی کمیته گیاهان دارویی و طب سنتی >>>>* اولویت های مصوب پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با موارد مخدر ریاست جمهوری(جدید)