دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

تماس با ما

تهران، بزرگراه جلال آل احمد،جنب بیمارستان دکتر شریعتی، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، کد پستی 1411713137
شماره تلفن: 88631298(21) شماره فکس: 88220052(21)
پست الکترونیک : emrc@tums.ac.ir