پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

اعضاء و پرسنل / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۵/۲۰

دکتر اكبر سلطاني

نام : اکبر
نام خانوادگی : دکتر سلطاني
درجه علمی : استاد
رشته تخصصی : فوق تخصص غدد و بيماريهاي متابوليسم
مرتبه : 1

نام و نام خانوادگی: اكبر سلطاني

آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص غدد و متابوليسم

رشته تحصیلی/ گروه آموزشی: غدد

مرتبه علمی: استاد

محل خدمت: (دانشکده/بخش/ بیمارستان) دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران/غدد/ بيمارستان دكتر شريعتي

متولد: 15/01/1345

خلاصه شرح حال:

 • تحصیلات (از دیپلم به بعد):
 1. فوق تخصص غدد و متابوليسم
 2. كارشناسي ارشد فلسفه
 3. دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش پزشكي
 • اهم فعالیت های آموزشی: (سه تا پنج مورد)
 1. طراحي و اجراي برنامه درسي تفكر نقاد
 2. طراحي و اجراي آموزش پزشكي مبتني بر شواهد
 3. آموزش سطوح مختلف رده هاي باليني ( دانشجو- اينترن- رزيدنت- فلو)
 • اهم فعالیت­های اجرایی: (سه تا پنج مورد)
 1. مسئول گروه تفكر نقاد ابن سينا
 2. مسئول گروه پزشكي مبتني برشواهد، پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم بيمارستان شريعتي
 3. سردبير و معاون سردبير مجله ديابت و ليپيد
 • انتشارات (کتب تالیفی و ترجمه­ای، مقالات):
  • (تعداد مقالات چاپ شده در مجلات داخلی و خارجی کفایت می­کند)

1-The relationship between anthropometric parameters and bone mineral density in an Iranian referral population.  Soltani A1, Larijani B1, Khashayar P1, Rezaei Hemami M2, Fakhari S1.

Acta Med Iran. 2014;52(7):505-10. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21184284

2-A patient with features of albright hereditory osteodystrophy and unusual neuropsychiatric findings without coding Gsalpha mutations. Hasani-Ranjbar S1, Jouyandeh Z2, Amoli MM2, Soltani A2, Arzaghi SM2. J Diabetes Metab Disord. 2014 May 22;13:56. doi: 10.1186/2251-6581-13-56. eCollection 2014. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21184284

3- AIs Scientific Production Problem-Oriented? Diabetes and Ramadan as an Example. Saeidifard F, Soltani A. Oman Med J. 2014 May;29(3):244. doi: 10.5001/omj.2014..62. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21184284

4-Association between vitamin D levels and BMI values in an Iranian population. Khashayar P, Meybodi HR, Soltani A, Taheri E, Homami MR, Heshmat R, Dimai HP, Larijani B. Clin Lab. 2014;60(3):383-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21184284

5-Estimating the avoidable burden of certain modifiable risk factors in osteoporotic hip fracture using Generalized Impact Fraction (GIF) model in Iran. Shahnazari B1, Keshtkar A, Soltani A, Aghamaleki A, Mansour A, Matin B, Saghafi S, Dini M, Khashayar P, Larijani B. J Diabetes Metab Disord. 2013 Jan 30;12(1):10. doi: 10.1186/2251-6581-12-10. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21184284

  • (تعداد کتب تالیفی (بین­المللی، داخلی)
 1. پزشكي مبتني بر شواهد
 2.  اندوكرينولوژي مبتني بر شواهد
 3. مجموعه کتابچه های اصول تفکر و تصمیم گیری بالینی (مجموع 9 کتابچه)
 4. مجموعه کتابچه های پزشکی مبتنی بر شواهد (مجموع 4 کتابچه)
 5. طرحهاي تحقيقاتي

مراحل تهیه بسته آموزشی پزشکی مبتنی برشواهد (EBM )

 

1386

 

1388

 

مجری

مرور نظام مند علایم و نشانه های بالینی در تشخیص سندرم کوشینگ در مقالات منتشر شده در مدلاین و اسکپوس از سال 1960 تا 2010 میلادی

 

 

1390

 

 

1391

 

 

مجری

تعیین ارزش تشخیصی برای علائم و نشانه های بالینی در بیماری فئوکروموسیتوما (مطالعه مروری ساختارمند)   

 

1390

 

1391

 

مجری

مبانی و چالش های نظری در مفهوم سازی اخلاق پزشکی اسلامی و مبتنی بر شواهد مطالعه تطبیقی در فلسفه پزشکی و اخلاق پزشکی

1391

 

1393

 

مجری

 

تعیین میزان استفاده از بهترین شواهد موجود در درمان بیماران مبتلا به استئوهپاتیت غیر الکی

1392

1393

مجری

 

  • (تعداد مقالات ارائه شده در کنگره­ها و سمینارهای داخلی و خارجی) در سال 92-93
  • 1-Determining the Taxonomy of Common Physician’s Clinical Questions in Outpatient Services to Patients and their Satisfaction Score of Tele-Clinical Librarian’s Responses to Clinical Questions in Rural and Underserved areas of Iran by Azadeh Aletaha , Dr Akbar Soltani and others: Oral Presentation

(59th International Conference of Indian Library Association (ILA) on “Managing Libraries in the Changing Information world: From Surviving to Thriving” to be held at Mahatma Gandhi Central Library, IIT Roorkee on 22 – 24 February 2014”)

2-Teaching Electronic evidence-based medicine(EBM) in clinical practice: the EBM E-LEARNING project

7th Conference of E-learning in Medical Education- Tehran Poster,Oral Presentation:University of Medical Sciences))25-27 November 2014 

3-27 آذر كنفرانس علمي يك روزه تازه هاي باليني استئوپروز. موضوع: سنجش تراكم استخوان( استفاده هاي باليني و نقاط ضعف)

4-20 آذر سخنراني در كنفرانس بيمارستان طالقاني. موضوع: پوكي استخوان

26آذر كلاس EBM براي كل فلوها، رزيدنتها و دانشجوهاي بيمارستان شريعتي

  • (تعداد کتب ترجمه به فارسی)
 1. تفكر نقاد، نويسنده: ريچارد پاول- ليندا الدر
 2. تفكر نقاد، بروك نوئل مور- ريچارد پاركر
 3. The thinkers Guide to Fallacy(The Art of Mental Trickery  and Manipulation), Richard Paul and Linda Elder.Translated:Dr Akbar Soltani, Maryam Aghazade
  • (تعداد پایان­ نامه ­ها):

رديف

عنوان

سال دفاع

استاد راهنما

استاد مشاور

1   

مقایسه میزان ارزش دهی به علائم و نشانه های بالینی برای تشخیص سیروز توسط پزشکان مجرب و تازه کار شرکت کننده در یک کنگره داخلی در سال 1386

1390

دکتر اکبر سلطانی

 

دکتر رامین حشمت

2

مقایسه میزان ارزش دهی به علائم و نشانه های بالینی و آزمایشگاهی برای اثبات آپاندیسیت وکله سیستیت توسط کارورزان و جراحان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1387

 

1388

دکتر اکبر سلطانی

دکتر محمد حسین فروزانفر

3         

مرور نظام مند شرح حال و معاینه بالینی در تشخیص کتو اسیدوز دیابتی

 

1388

دکتر اکبر سلطانی

 

4

تعیین ارزش تشخیصی برای علائم و نشانه های بالینی در بیماران فتو کرومو سیتوما (مطالعه مروری نظام مند)

1392

دکتر اکبر سلطانی

دکتر بابک مصطفی زاده

5

ارزیابی ارتباط بین سطح سرمی ویتامین D در بدو پذیرش و میزان مورتالیتی بیماران در ICU  داخلی

1392

دکتر کیوان گوهری مقدم

دکتر اکبر سلطانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهمترین جوایز و افتخارات: (سه تا پنج مورد)

 1. رتبه دوم جشنواره ابن سينا براي تاليف كتاب پزشكي مبتني بر شواهد
 2. طراحي و اجراي تم طولي آموزش استدلال، حل مسئله و تصميم گيري دوره پزشكي عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران
 3. بسته آموزشي چند رسانه اي پزشكي مبتني بر شواهد