دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

ده نکته مهم روزانه در مورد مراقب از پا

مطالب علمی : ده نکته مهم روزانه درمورد مراقب از پا
جوراب تمیزی بپوشید که از موادی ساخته شده باشد( پنبه ای) تا پاهیتان قابلیت تنفس داشته باشد و تنگ نباشد که ساق پاهایتان را بفشارد . 6 روزانه پاهای خود را بررسی کنید و هرگونه خراش ،ترک  در پوست خود ،ناخن انگشتان دست ، تاول و مناطق رنگی ویا آلوده ، پینهٍ دانه یا زگیل را جستجو کنید.  1
ناخن انگشتان پایتان را به صورت مستقیم بچینید و لبه های تیز آن را سوهان بکشید. این امر از ناخن فرورفته جلوگیری می کند. 7 پاهای خود را با آب گرم (نه داغ ) با استفاده از صابون ملایم پاکسازی کنید. پای خود را غوطه ور در آب نکنید زیرا این امر میتواند پوست شما را خشک کند . 2
کفش های خود را در پایان روز خریداری کنید زیرا در طول روز پاها متورم می شوند . 8 پاهای خود را بعد از شستشو خشک کنید به خصوص بین انگشتان پا. 3
هرگز با پای برهنه راه نروید . برای جلوگیری از صدمه دیدن پاهای خود همیشه کفش بپوشید . 9 برای جلوگیری از خشک شدن پوست ، از لوسیون بین انگشتان پای خود استفاده نکنید زیرا محیط مناسبی برای رشد قارچ و وعفونت است . 4
اگر هنگام شب در پاهایتان سردی حس می کنید ، جوراب بپوشید و برای گرم کردن پاهایتان از بطری آب گرم  ویا کیسه های گرم کننده استفاده نکنید زیرا ممکن است باعث سوختگی در پاهایتان شود. 10

هرگونه بریدگی یا خراش جزئی از در پاهایتان را با صابون ملایم و آب تمیز کنید و با پانسمان خشک آن را بپوشانید .

5