اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۲

برگزاری کارگاه روند تکاملی فراورده ای بیولوژیک برای دانشجویان پردیس بین الملل دانشگاه

کارگاه روند تکاملی فرایندهای بیولوژیک با شرکت تعدادی از دانشجویان پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

نظر به درخواست و ثبت نام تعدادی از دانشجویان پردیس بین الملل دانشگاه جهت شرکت در کارگاه روند تکاملی فراورده های بیولوژیک، جلسه تخصصی ای در همین رابطه به میزبانی مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی پژوهشگاه صبح امروز 20 آذرماه سال جاری برگزار شد. در این جلسه علمی که با تمرکز بر مروری بر پزشکی بازساختی و درمان های نوین مرتبط برگزار شد، دکتر بابک ارجمند عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران مباحث مختلف در زمینه انواع درمان های جدید در حوزه پزشکی بازساختی و همچنین فرایندهای تکامل فراورده های سلولی و دارویی و کاربردهای بالینی آنها را به سمع و نظر شرکت کنندگان رساندند.