پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   ۱۳۸۹/۰۳/۲۰

نرم افزار جدید WHO برای محاسبه خطر شکستگی

نرم افزار جدیدی که توسط سازمان بهداشت جهانی ارائه شده به پزشکان این امکان را می دهد تا احتمال بروز شکستگی های لگن و ناشی از استئوپروز در 10 سال آینده را در بیماران مبتلا به استئوپنی را محاسبه نماید.

نرم افزار جدیدی که توسط سازمان بهداشت جهانی ارائه شده به پزشکان این امکان را می دهد تا احتمال بروز شکستگی های لگن و ناشی از استئوپروز در 10 سال آینده را در بیماران مبتلا به استئوپنی را محاسبه نماید.

 

این نرم افزار که تحت نام [FRAX|http://www.shef.ac.uk/FRAX/index.htm] شناخته می شود با ادغام ریسک فاکتورهای بالینی شکستگی و مقادیر توده استخوانی در لگن احتمال بروز شکستگی را در زنان یائسه و مردان مسن مبتلا به کاهش توده استخوانی محاسبه می نماید.

دکتر اتل سیریس رییس FRAX® گفت: ما از اینکه امکان محاسبه خطر 10 ساله بروز شکستگی در بیماران مبتلا به استئوپنی در زمان سنجش توده استخوان فراهم آمده خرسندیم، چراکه به کمک این روش بیماران درمانهای مناسب تری دریافت نموده و از بسیاری از شکستگیهای آینده پیشگیری می شود.

این نرم افزار جدید به پزشکان این امکان را می دهد تا بیماران استئوپنیک در خطر برای شکستگی های استخوانی را از افراد کم خطر تمیز داده و بدین ترتیب درمان مناسب را برای هر فرد تجویز نمایند.

اطمینان دادن و ترغیب برای انجام آزمایش مجدد در آینده برای بیمارانی است که در خطر کمی برای شکستگی های مهره ای می باشند بهترین راه حل می باشد؛ این در حالیست که بیماران پرخطر برای جلوگیری از شکستگی های آینده به آموزش و درمان نیاز دارند.

براساس اصول NOF برای پزشکان، درمان برای افرادی که خطر 10 ساله شکستگی در آنها از 3 درصد بیشتر بوده و نیز آنهایی که خطر شکستگی استئوپروتیک در آنها از 20 درصد بیشتر می باشد ضروری است.