پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک


مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک زیر مجموعه پژوهشکده علوم سلولی و مولکولی غدد می باشد.


ادامه

 

خوش آمدید

آزمایشگاه ژنتیک

آزمایشگاه ژنتیک در سال 1382 با توجه به ضرورت و اهميت تمركز بر مطالعات سلولی و مولکولی در زمينه بيماريهاي غدد و متابوليسم راه‌اندازي گردید. در این آزمایشگاه مطالعات مولکولی در زمینه بیماری های غدد و متابولیسم شامل دیابت و چاقی با هدف یافتن موتاسیون های نادر در جمعیت ایرانی انجام می گیرد.

 

اخبار و تازه ها

 مقالات منتشر شده در سال 2020

مقالات منتشر شده در سال 2020

مقالات مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

طرح های تحقیقاتی

طرح های تحقیقاتی

معرفی آزمایشگاه اختلالات متابولیک

معرفی آزمایشگاه اختلالات متابولیک

 

مطالب مفید