دانشگاه علوم پزشکی تهران

اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

کسب رتبه اول در بین مراکز تحقیقات بالینی دارای ردیف مستقل بودجه در بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

 

متن پیام تشکر جناب آقای دکتر لاریجانی پیرو کسب رتبه اول در بین مراکز تحقیقات بالینی دارای ردیف مستقل بودجه در بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی سال 1398 ...