EMRI

درباره گروه مدلسازی


گروه و آزمایشگاه مدل سازی و شبیه سازی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم در سال 1388 تأسیس شده و از سال 1389 آزمایشگاه آن راه اندازی شده است. تلاش گروه همواره بر طراحی و انجام پروژه های تحقیقاتی بین رشته ای بوده است. این پروژه ها معمولاً با محوریت موضوعی مرتبط با غدد درون ریز تعریف می شوند لیکن موضوعهای دیگری که به نحوی با علوم پزشکی و زیست شناسی در ارتباط باشند نیز مورد توجه قرار می گیرند. گرچه فعالیت های گروه عمدتا متمرکز بر مطالعات نظری ( یعنی مدلسازی مولکولی) پروتئین ها و آنزیم ها و آزمایش های


ادامه مطلب

 

Title 01

جلسه دفاع دکتری تخصصی خانم کاشانی

جلسه دفاع دکتری خانم الهه کاشانی امین، دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی گروه مدلسازی و شبیه سازی

 

Title 03

بررسي ترکیبات بالقوه ضد چاقی

بررسي ترکیبات بالقوه ضد چاقی

نوع مطالعه: مطالعه علوم پايه

بررسي ترکیبات بالقوه ضد چاقی

بررسي ترکیبات بالقوه ضد چاقی

نوع مطالعه: مطالعه علوم پايه

بررسي ترکیبات بالقوه ضد چاقی

بررسي ترکیبات بالقوه ضد چاقی

نوع مطالعه: مطالعه علوم پايه

بررسي ترکیبات بالقوه ضد چاقی

بررسي ترکیبات بالقوه ضد چاقی

نوع مطالعه: مطالعه علوم پايه

 

Title 04