دانشگاه علوم پزشکی تهران

اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   ۱۳۹۹/۰۲/۱۳

انتشار کتاب Biomedical Product Development: Bench to Bedside توسط ناشر بین المللی Springer با تلاش محققین پژوهشگاه

کتاب "Biomedical Product Development: Bench to Bedside" که به دعوت موسسه بین المللی Springer از تیم Editorial، با حضور دکتر بابک ارجمند رییس مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی و سرپرست تیم، دکتر مولود پیاب از مرکز تحقیقات چاقی و عادات غذایی و پریسا گودرزی از مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی به رشته تحریر درآمده بود منتشر شد.

این کتاب که مراحل نگارش آن از سال 2018 آغاز و در اواخر سال 2019 میلادی به اتمام رسیده است دربرگیرنده مفاهیم اساسی زنجیره تولید فراورده های زیست پزشکی شامل محصولات سلولی، دارویی و نظایر آن می باشد.

در این کتاب کلیه فرایندهای آماده سازی یک محصول Biomedical از ابتدایی ترین مراحل ایده تا مطالعات آزمایشگاهی و تجربی، مطالعات حیوانی، کارآزمایی های بالینی و نهایتا فازهای ورود به حوزه تجاری سازی در آن مورد بحث قرار گرفته است.

همچنین، این کتاب اطلاعات اولیه و بنیادینی را در اختیار جامعه وسیعی اعم از دانشجویان، محققین و متخصصین حوزه زیست پزشکی قرار می دهد و آنها را با چگونگی طراحی اصولی یک مطالعه تجربی به منظور انجام مطالعات پیش بالینی و نیز طراحی و اجرای کارآزمایی بالینی و در نهایت نیل به یک محصول بیولوژیک استاندارد آشنا می کند.

اصول و ملاحظات اخلاقی مربوط به مراحل مختلف این زنجیره نیز از جمله اطلاعات سودمندی است که مطالعه این کتاب در اختیار خوانندگان خود قرار می دهد.

این کتاب متشکل از 13 فصل و با مشارکت 27 نویسنده شامل اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و سایر متخصصان همکار مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی در اوایل سال 2020 میلادی توسط موسسه  Springerمنتشر شد و در دسترس علاقمندان قرار گرفت.